Det opprinnelige samfunnshuset måtte saneres, og det skulle bygges ny gymsal for Buøy skole. Økonomien gjorde at dette ble en ren gymsal uten samfunshusoppgaver. Det ble gitt plass til en liten mobil scene i hallen. Støttearealer som garderober, toalett og lager ligger i den lave delen, mens selve hallen og tekniskrom finner sted i er den høyere delen. Prosjektet er utført for Stavanger Kommune. Størrelse 120m2.

Type

Skoler og barnehager | Sport og kultur