Forsand barnehage er en 4 avdelings barnehage. To avdelinger for 0-3 og to for 3-6.
Barnehagen er organisert etter baseprinsippet med tilhørende aktivitetsrom, fellesrom, personalrom og garderober.
Barnehagen har alt på et plan, med unntak av tekniskrom. Planlegging av uteområdet inngikk i prosjektet.

Type

Skoler og barnehager

År

2007