Visjonen for Nuten har vært å skape arkitektur som integreres i landskapet og samtidig danner ramme om den unike utsikten.

Forslaget gir 96 attraktive boliger som er plassert etter den best tenkelige utsikt og de mest optimale solforhold. Universell utforming ligger til grunn for gode og gjennomtenkte planløsninger i alle boligtypene. Disse oppfyller tilgjengelighetskravet i hend hold til alle forskrifter og krav fra Husbanken.

Den varierte arkitekturen beveger seg i rytme med landskapet og skaper i sin helhet et område som vil være spennende og gi folk lyst til å bo her. En karakteristisk arkitektur som både respekterer og utfordre stedets potensiale.

Type

Konkurranse