Rona senter er et bydelssenter for østre del av Kristiansand. Prosjektet inneholder en stor dagligvare butikk, apotek og blomsterbutikk.

Byggestørrelse: 14700m2

Entrepenør: AF BRG og Kruse Smith

Rona senter er et komplekst multifunksjonelt bygg. Brukerne består blant annet av en Meny butikk, næringslokaler, kontorlokaler, treningssenter, bolig og et større innendørs parkeringsanlegg.

For å forsikre at bygget skulle kunne tilfredsstille denne varierte bruken var en av hovedoppgavene å finne et bæresystem som gav minimalt med søyler i butikk og parkeringsarealet, samtidig som en tok hensyn til at det skulle bygges bolig over disse lokalene.

I prosjektet har vi prøvd å fremheve de enkelte bygningskomponentene slik at de forskjellige elementene fremstår med sin egenart samtidig som bygget også har en helhetlig arkitektur.

Type

Næring og industri

År

2014