Byggestørrelse: 1050m2 Oppdragsgiver: Sandnes Kommune

Entrepenør: Kvia Entrepenør.

En ny fem avdelings barnehage på Sandnes. Barnehagen ligger i skrående terreng som gir adkomst fra bakkeplan både i første og andre etasje. Første etasje har tre avdelinger med felleskjøkken. To av avdelingene deler grov- og fellesgarderober. I andre etasje er det i tillegg til to avdelinger med felleskjøkken, også en egen personaldel med møte- og arbeidsrom.

Type

Skoler og barnehager

År

2015