​Pasienthotell med 137 rom i tilknytning til Universietetsykehuset i Stavanger.

Type

Helsebygg

År

2006